Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek in zake de interdepartementale werkgroep desinformatie

Gepubliceerd op
Besluitnummer:
016

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" van deze brief.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Openbaar
Besluitbrief Download besluit (2.74 MB)
Verantwoordelijk(en) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Periode Januari - maart 2022
Datum besluit
Type besluit Woo-verzoek
Omvang openbaarmaking 46 documenten, 61 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
D222 Onbekend
D243 Onbekend
D240 Onbekend
D235 Onbekend
D234 Onbekend
D233 Onbekend
D231 Onbekend
D232 Onbekend
D229 Onbekend
D230 Onbekend
D227 Onbekend
D228 Onbekend
D226 Onbekend
D224 Onbekend
D223 Onbekend
D225 Onbekend
D220 Onbekend
D219 Onbekend
D218 Onbekend
D221 Onbekend
D217 Onbekend
D206 Onbekend
D211 Onbekend
D214 Onbekend
D207 Onbekend
D208 Onbekend
D245 Onbekend
D246 Onbekend
D204 Onbekend
D205 Onbekend
D202 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:47 Gepubliceerd