Ga direct naar de inhoud

Onbekend FW Joint Statement Misinformation - Sounding board members react to EC Co - bijlage 1 - Joint Statement Disinformation

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-016-D207

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer D207
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Reeds openbaar
Toelichting Reeds openbaar: https://33c303d4-04d2-4691-9b35- 535e9ea32429.usrfiIes.com/ugd/33c303 538ebc6879cf415 e89d3e733c0bca688.pdf

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek in zake de interdepartementale werkgroep desinformatie
Samenvatting verzoek

Besluit Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" van deze brief.

Periode Januari - maart 2022
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 46 documenten, 61 pagina's Inventarislijst