Ga direct naar de inhoud

Onbekend IWG 11 juni en position paper - bijlage 2 - Position paper on Covid-19 and disinformation 03.06.2020

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-016-D216

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Woo-verzoek heeft Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dit document niet openbaar te maken.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer D216
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Niet openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek in zake de interdepartementale werkgroep desinformatie
Samenvatting verzoek

Besluit Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" van deze brief.

Periode Januari - maart 2022
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 46 documenten, 61 pagina's Inventarislijst