Ga direct naar de inhoud

Meer over deze website

Op deze website vindt u documenten die openbaar zijn gemaakt naar aanleiding van verzoeken die betrekking hebben op COVID-19. Deze verzoeken zijn ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo).

Uit deze documenten kan worden opgemaakt hoe VWS de coronabestrijding in samenwerking met andere ministeries, instellingen en organisaties heeft aangepakt. Iedereen kan op grond van de Woo een verzoek indienen om documenten openbaar te maken.

De openbaargemaakte documenten van het ministerie van VWS zijn momenteel nog op verschillende websites te vinden:

  • Algemene besluiten (niet COVID-19 gerelateerd) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u vinden op rijksoverheid.nl
  • COVID-19 gerelateerde besluiten van voor 1 sept 2023 kunt u vinden op wobcovid19.rijksoverheid.nl
  • COVID-19 gerelateerde besluiten van na 1 sept 2023 kunt u vinden op deze website

Op OpenVWS zijn de documenten toegankelijker en beter doorzoekbaar. Wij werken hard om de documenten van wobcovid19.rijksoverheid.nl ook op dit platform beschikbaar te maken.

Een Woo-verzoek indienen

U mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). U doet dit via een Woo-verzoek. Goed om hierbij alvast te weten: