Ga direct naar de inhoud

Onbekend MID input 12-6

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-016-D233

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sla pagina-voorvertoning over

Klik op een pagina om de PDF (119.46 KB) te openen in je browser

Ga terug naar pagina-voorvertoning

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend, 1 pagina's
Download als PDF (119.46 KB)
Documentnummer D233
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Deels openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek in zake de interdepartementale werkgroep desinformatie
Samenvatting verzoek

Besluit Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" van deze brief.

Periode Januari - maart 2022
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 46 documenten, 61 pagina's Inventarislijst