Ga direct naar de inhoud

Onbekend Advies n.a.v. 75e OMT‐Z over de situatie rondom de COVID‐19 bij nertsen

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-103-5hiii

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend Onbekend
Documentnummer 5hiii
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar
Toelichting Besluit op uw Wob-verzoek Nertsen d.d.23 november 2047

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Wob omtrent informatie m.b.t. sanering nertsenhouderijen, specifiek m.b.t. de compensatiemaatregelen (Staatssteun) in de periode 11 maart 2020 tot en met 23 november 2020
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 4a, 4f en 4h openbaar te maken. Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten met nummers 6a en 9a niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode Maart - november 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 36 documenten, 29 pagina's Inventarislijst