Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Wob omtrent informatie m.b.t. sanering nertsenhouderijen, specifiek m.b.t. de compensatiemaatregelen (Staatssteun) in de periode 11 maart 2020 tot en met 23 november 2020

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
103

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 4a, 4f en 4h openbaar te maken. Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten met nummers 6a en 9a niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (348.67 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Periode Maart - november 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 36 documenten, 29 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1 Onbekend
2 Onbekend
3 Onbekend
4 Onbekend
4a Onbekend
4b Onbekend
4c Onbekend
4d Onbekend
4e Onbekend
4f Onbekend
4g Onbekend
4h Onbekend
5 Onbekend
5a Onbekend
5b Onbekend
5c Onbekend
5d Onbekend
5e Onbekend
5ei Onbekend
5f Onbekend
5g Onbekend
5gi Onbekend
5gii Onbekend
5giii Onbekend
5h Onbekend
5hi Onbekend
5hii Onbekend
5hiii Onbekend
7 Onbekend
7a Onbekend
8 Onbekend
9 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:58 Gepubliceerd