Ga direct naar de inhoud

Onbekend Advies over mogelijke overdracht SARS-CoV-2 naar (huis)dieren

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-100.00-2a

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend Onbekend
Documentnummer 2a
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Wob inzake informatie met betrekking tot het beleid t.a.v. het coronavirus en de nertsensector
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in het document met nummer 21 openbaar te maken. Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 en 40 openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode April - augustus 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 44 documenten, 149 pagina's Inventarislijst