Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Wob inzake informatie met betrekking tot het beleid t.a.v. het coronavirus en de nertsensector

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
100

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in het document met nummer 21 openbaar te maken. Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 en 40 openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (316.13 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Periode April - augustus 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 44 documenten, 149 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1 Onbekend
2 Onbekend
2a Onbekend
3 Onbekend
3a Onbekend
4 Onbekend
5 Onbekend
6 Onbekend
7 Onbekend
8 Onbekend
9 Onbekend
10 Onbekend
11 Onbekend
12 Onbekend
13 Onbekend
14 Onbekend
15 Onbekend
16 Onbekend
17 Onbekend
18 Onbekend
19 Onbekend
19a Onbekend
20 Onbekend
21 Onbekend
22 Onbekend
23 Onbekend
24 Onbekend
25 Onbekend
26 Onbekend
27 Onbekend
28 Onbekend
29 Onbekend
30 Onbekend
30a Onbekend
31 Onbekend
32 Onbekend
33 Onbekend
34 Onbekend
35 Onbekend
36 Onbekend
37 Onbekend
39 Onbekend
40 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:59 Gepubliceerd