Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
071

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 mei 2021 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers inzake het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april - 26 oktober 2020. Dit eerste deelbesluit heeft betrekking op informatie over uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (3.17 MB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode April - oktober 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 74 documenten, 76 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
14826351 Onbekend
9424158 Onbekend
9720033 Onbekend
14598200 Onbekend
14599225 Onbekend
9423807 Onbekend
9428403 Onbekend
9720048 Onbekend
9720047 Onbekend
9720049 Onbekend
9423800 Onbekend
9720082 Onbekend
9720062 Onbekend
14600362 Onbekend
14599217 Onbekend
9720321 Onbekend
14599220 Onbekend
9720046 Onbekend
14599218 Onbekend
14599213 Onbekend
14826358 Onbekend
14599219 Onbekend
14826357 Onbekend
14826354 Onbekend
14598199 Onbekend
14599221 Onbekend
14598083 Onbekend
14826350 Onbekend
9720076 Onbekend
15173624 Onbekend
14599224 Onbekend
9423123 Onbekend
9441370 Onbekend
9720063 Onbekend
14599211 Onbekend
9422848 Onbekend
9451900 Onbekend
9451902 Onbekend
9451901 Onbekend
9451903 Onbekend
9422810 Onbekend
9451875 Onbekend
14826356 Onbekend
14826390 Onbekend
14826352 Onbekend
9720088 Onbekend
9421663 Onbekend
9427712 Onbekend
9421655 Onbekend
14598081 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:57 Gepubliceerd