Ga direct naar de inhoud

Onbekend Bijlage: KV richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten versie 2.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-071-14603013

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft ministerie van Justitie en Veiligheid besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 14603013
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Niet openbaar
Toelichting Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2025
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
Samenvatting verzoek

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 mei 2021 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers inzake het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april - 26 oktober 2020. Dit eerste deelbesluit heeft betrekking op informatie over uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen.

Periode April - oktober 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 74 documenten, 76 pagina's Inventarislijst