Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit op Wob-verzoek over optreden minister voor Rechtsbescherming in uitzending OP1 van 18 mei 2020

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
065

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het document niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (71.79 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode Mei 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 10 documenten, 23 pagina's Inventarislijst

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:56 Gepubliceerd