Ga direct naar de inhoud

PDF stand-van-zakenbrief-covid-19.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-08b-1359386

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-efee1bb4-5179-48e1-b42f-96a1b3f54d3f/pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 1359386
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Reeds openbaar

Documenten die naar dit document verwijzen

Documenten die naar dit document verwijzen
Documentnummer Type Naam Datum
1360778 Word-document

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
1359381 PDF
1359387 PDF
1359388 PDF
1359380 E-mailbericht
1359390 PDF
1359389 PDF
1359383 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over Vaccinaties
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 februari 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Cluster Vaccinaties en Medicatie.

Periode Januari 2020 - maart 2023
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 6.493 documenten, 23.693 pagina's Inventarislijst