Ga direct naar de inhoud

PDF 3. nejmoa2104983.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-08b-1359243

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104983?articleTools=true

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 1359243
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over Vaccinaties
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 februari 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Cluster Vaccinaties en Medicatie.

Periode Januari 2020 - maart 2023
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 6.493 documenten, 23.875 pagina's Inventarislijst