Ga direct naar de inhoud

Word-document aanvullend advies thuiswonende ouderen.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-02-45146

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/repository/ronl-2a8d1b3b-887b-4e3c-8473-133e9f6ab2cf/1/pdf/aanvullende-corona-adviezen-aan-zelfstandig-wonende-ouderen.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document
Documentnummer 45146
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
45142 Word-document
45145 PDF
45148 PDF
45147 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode oktober 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 november 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode oktober 2020.

Periode Oktober 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 360 documenten, 361 pagina's Inventarislijst