Ga direct naar de inhoud

PDF 21-037.NR - NVIB - reactie brandbrief.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-09-1175273

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF, 2 pagina's
Download als PDF (1.16 MB)
Documentnummer 1175273
Onderwerpen Digitale middelen
Beoordeling Gedeeltelijke openbaarmaking
Toelichting https://ggdghor.nl/directeuren-publieke-gezondheid/
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Digitale Middelen over de periode februari 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 augustus 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Digitale Middelen over de periode februari 2021.

Periode Februari 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 291 documenten, 567 pagina's Inventarislijst