Ga direct naar de inhoud

Onbekend Fiche_RRP-inventarisatie_zero impact kotter (onderdeel masterplan maritieme sector).docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-107-5a

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Woo-verzoek heeft ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dit document niet openbaar te maken.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend Onbekend
Documentnummer 5a
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Niet openbaar
Toelichting Woo-verzoek d.d. 6 januari 2022 inzake Europees herstelfonds

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-verzoek d.d. 6 januari 2022 inzake het Europees Herstelfonds (LNV)
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het document niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode Heel 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 11 documenten, 20 pagina's Inventarislijst