Ga direct naar de inhoud

Onbekend Kopie van Containers Vion_[X].xlsx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-106-71a

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dit document niet openbaar te maken.

De redenen hiervoor zijn:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 71a
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Niet openbaar
Toelichting Deelbesluit 3 m.b.t. Wob-verzoek d.d. 26 oktober 2020 inzake de VION-groep
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Deelbesluit 3 m.b.t. Wob-verzoek d.d. 26 oktober 2020 inzake de VION-groep
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waar u om heeft verzocht openbaar te maken, behoudens voor zover de Wob zich tegen verstrekking ervan verzet. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Pagina 3 van 11 Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ons kenmerk DGA-DAD / 21280199 Overwegingen Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Periode Januari 2015 - oktober 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 142 documenten, 181 pagina's Inventarislijst