Ga direct naar de inhoud

Onbekend Stenogram debat NVWA o.a. cameratoezicht pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-105-72b

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 72b
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar
Toelichting Wob-verzoek inzake VION groep
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Wob-verzoek d.d. 26 oktober 2020 inzake de VION-groep
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u heeft verzocht openbaar te maken, behoudens voor zover de Wob zich tegen verstrekking ervan verzet. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Overwegingen Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Periode Januari 2015 - oktober 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 94 documenten, 200 pagina's Inventarislijst