Ga direct naar de inhoud

Onbekend Concept van regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-096-ACC210415C

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Woo-verzoek heeft ministerie van Justitie en Veiligheid besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer ACC210415C
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Niet openbaar
Toelichting 3e deel Besluit Woo verzoek Covid-19 aanpak ACC-19 April-Mei 2021
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van 3e deel Besluit Woo verzoek Covid-19 aanpak ACC-19 April-Mei 2021
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode April - mei 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 185 documenten, 1.028 pagina's Inventarislijst