Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Woo besluit COVID 19 wetgeving inzake algemene vergaderingen van aandeelhouders

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
092

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

4. Besluit Ik besluit alle documenten openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo (aangeduid met de afkorting 5.1.e) is toegepast. 5. Overwegingen De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (324.7 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode November 2021
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 12 documenten, 76 pagina's Inventarislijst

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:59 Gepubliceerd