Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Wob-besluit met betrekking tot de juridische grondslag van het instellen van de avondklok in verband met Covid-19

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
075

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van stukken over de juridische grondslag van de avondklok. Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. U vindt de motivering bij het onderdeel 'Overwegingen"in dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (4.54 MB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode Januari - april 2021
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 11 documenten, 61 pagina's Inventarislijst

Documenten

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:57 Gepubliceerd