Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluiten op Wob-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
070

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. U vindt de motivering bij het onderdeel 'Overwegingen"in dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (187.64 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode September 2020
Datum besluit
Type besluit Woo-verzoek
Omvang openbaarmaking 34 documenten, 76 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1 Onbekend
2 Onbekend
3 Onbekend
4 Onbekend
5 Onbekend
6 Onbekend
7 Onbekend
8 Onbekend
9 Onbekend
10 Onbekend
11 Onbekend
12 Onbekend
13 Onbekend
14 Onbekend
15 Onbekend
16 Onbekend
17 Onbekend
18 Onbekend
23 Onbekend
25 Onbekend
26 Onbekend
27 Onbekend
29 Onbekend
31 Onbekend
33 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:57 Gepubliceerd