Ga direct naar de inhoud

Onbekend 00000526-PHOTO-2020-05-07-11-43-36.jpg

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-047-2

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 2
Onderwerpen Medische hulpmiddelen
Beoordeling Niet openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Beslissing op bezwaar inzake communicatie over de mondkapjesdeal
Samenvatting verzoek

Besluit Ik verklaar uw bezwaar gegrond en herroep mijn besluit. In het primaire besluit is ten onrechte overwogen dat de secretaris-generaal van mijn ministerie gedetacheerd was bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (hierna: VWS) en dat het ministerie van VWS die stukken daarom openbaar kan maken. Met onderhavig besluit maak ik de verzochte documenten alsnog (gedeeltelijk) openbaar. Voor de onjuiste inschatting in het primaire besluit en de daaruit volgende vertraging bied ik mijn excuses aan.

Periode Maart 2020 - april 2021
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 10 documenten, 77 pagina's Inventarislijst