Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Beslissing op bezwaar inzake communicatie over de mondkapjesdeal

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
047

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik verklaar uw bezwaar gegrond en herroep mijn besluit. In het primaire besluit is ten onrechte overwogen dat de secretaris-generaal van mijn ministerie gedetacheerd was bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (hierna: VWS) en dat het ministerie van VWS die stukken daarom openbaar kan maken. Met onderhavig besluit maak ik de verzochte documenten alsnog (gedeeltelijk) openbaar. Voor de onjuiste inschatting in het primaire besluit en de daaruit volgende vertraging bied ik mijn excuses aan.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (169.57 KB)
Verantwoordelijk(en) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Periode Maart 2020 - april 2021
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 10 documenten, 77 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1 PDF
3 Onbekend
4 Onbekend
5 Onbekend
6 Onbekend
7 Onbekend
10 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:54 Gepubliceerd