Ga direct naar de inhoud

Onbekend Reactie EZK op concept wijziging

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-029-16b

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten dit document niet openbaar te maken.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 16b
Onderwerpen Opstart Corona
Beoordeling Niet openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit Wob-verzoek d.d. 11 juni 2021 inzake uitgezonderde detailhandel tijdens de lockdown
Samenvatting verzoek

Ik heb besloten een deel van de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de uitzonderingsgrond uit artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob (aangeduid met de afkorting 10.2.e) is toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Periode Juni - december 2021
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 254 documenten, 252 pagina's Inventarislijst