Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit Wob-verzoek d.d. 31 maart 2021 inzake productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix B.V.

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
028

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Ik heb besloten een deel van document met nummer 1 niet openbaar te maken. Het document met nummer 2 maak ik openbaar met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen in dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (3.77 MB)
Verantwoordelijk(en) Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Periode Januari 2020 - maart 2021
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 3 documenten, 14 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
2 Onbekend
3 Onbekend
1 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:50 Gepubliceerd