Ga direct naar de inhoud

Onbekend Voortgang proces financiering Innogenerics

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-025-58

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 58
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Reeds openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Wob-besluit Wob-verzoek d.d. 13 augustus 2020 inzake medicijnenfabriek Apotex
Samenvatting verzoek

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagd informatie (zie hiervoor de inventarislijst) openbaar te maken. voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel overwegingen van dit besluit

Periode Januari - augustus 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 283 documenten, 223 pagina's Inventarislijst