Ga direct naar de inhoud

PDF TF_consolidated_version_as_amended_3_april_202 0_nl.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-020-112b

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 112b
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit op WOB verzoek inzake de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het bieden van financiële oplossingen voor winkelketen HEMA.
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het document niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode Mei 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 507 documenten, 569 pagina's Inventarislijst