Ga direct naar de inhoud

E-mailbericht Disinformatie COVID-19 letter + IViR research current disinformation legal framework - Bijlage 3 - Rapport

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-014-TEC050

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand E-mailbericht
Documentnummer TEC050
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar
Toelichting Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit op Woo-verzoek rond communicatie tussen BZK techbedrijven
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het document niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode Maart - december 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 54 documenten, 149 pagina's Inventarislijst