Ga direct naar de inhoud

E-mailbericht Re Second Videocall about misdisinfo and COVID-19 - 1332

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-014-TEC025

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sla pagina-voorvertoning over

Klik op een pagina om de PDF (218.22 KB) te openen in je browser

Ga terug naar pagina-voorvertoning

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand E-mailbericht, 3 pagina's
Download als PDF (218.22 KB)
Documentnummer TEC025
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Gedeeltelijke openbaarmaking
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit op Woo-verzoek rond communicatie tussen BZK techbedrijven
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het document niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Periode Maart - december 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 54 documenten, 149 pagina's Inventarislijst