Ga direct naar de inhoud

E-mailbericht Woordvoering_17_maart

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-012-11181

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand E-mailbericht
Documentnummer 11181
Onderwerpen Opstart Corona
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit op Wob-verzoek over reisadvies voor China door COVID-19
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de documenten (deels) openbaar te maken. Daarnaast heb ik besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in een aantal documenten niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Periode Februari - maart 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 74 documenten, 103 pagina's Inventarislijst