Ga direct naar de inhoud

E-mailbericht Note verbale

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-011-21752

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand E-mailbericht
Documentnummer 21752
Onderwerpen Opstart Corona
Beoordeling Niet openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit Wob-verzoek repatriëring Nederlanders uit Marokko
Samenvatting verzoek

Besluit (Gedeeltelijk) openbaar Ik heb besloten een deel van de aangetroffen documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken op grond van de Wob. Bij het niet openbaar maken van bepaalde informatie bij deze documenten heb ik de artikelen 10, tweede lid, aanhef en onder a en e en artikel 11 van de Wob toegepast. Voor de motivering voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie, verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Periode Maart - april 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 130 documenten, 84 pagina's Inventarislijst