Ga direct naar de inhoud

Word-document verslag nota overleg 200615.docx.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-01-91444

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2020D24033

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document
Documentnummer 91444
Onderwerpen Overleg overig
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleggen Overige over de periode juni 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 april 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleggen Overige over de periode juni 2020.

Periode Juni 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 240 documenten, 1.017 pagina's Inventarislijst