Ga direct naar de inhoud

PDF C-1264419 - WhatsApp conversatie ambtenaar - ambtenaar_cddx6.pdf.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-15-1396176

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF, 1 pagina's
Download als PDF (1.06 MB)
Documentnummer 1396176
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Gedeeltelijke openbaarmaking
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande het spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 maart 2024 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande het spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen.

Periode Alles
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 60 documenten, 68 pagina's Inventarislijst