Ga direct naar de inhoud

PDF VvW ISB9 6-7 v3.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-06b-675583

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210709/voorstel_van_wet/document3/f=/vlkqg1ehcdzu.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 675583
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Scenario’s en Maatregelen over Wob-werkwijze deel 1
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 april 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Scenario’s en Maatregelen over de Wob-werkwijze.

Periode April 2024
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 136 documenten, 423 pagina's Inventarislijst