Ga direct naar de inhoud

PDF MvT ISB9 v6-7.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-06b-675577

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210709/memorie_van_toelichting/document3/f=/vlkqg1ehcezw.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 675577
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar

Documenten die naar dit document verwijzen

Documenten die naar dit document verwijzen
Documentnummer Type Naam Datum
675509 Word-document

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
675511 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Scenario’s en Maatregelen over Wob-werkwijze deel 1
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 april 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Scenario’s en Maatregelen over de Wob-werkwijze.

Periode April 2024
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 136 documenten, 423 pagina's Inventarislijst