Ga direct naar de inhoud

Word-document 35807 21 tvv 8 CU D66 beschikbaar stellen testen.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-08b-1359487

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35807-21.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document
Documentnummer 1359487
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
1359477 Word-document
1359478 PDF
1359491 Word-document
1359494 Word-document
1359482 Word-document
1359481 Word-document
1359483 Word-document
1359485 Word-document
1359484 Word-document
1359490 Word-document
1359486 Word-document
1359488 Word-document
1359489 Word-document
1359492 Word-document
1359479 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over Vaccinaties
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 februari 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Cluster Vaccinaties en Medicatie.

Periode Januari 2020 - maart 2023
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 6.493 documenten, 23.821 pagina's Inventarislijst