Ga direct naar de inhoud

PDF Bijlage 2 Achtergrond - Mededeling veilige en duurzame heropening.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-08b-1356789

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0129

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 1356789
Onderwerpen Testen
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
1356786 Word-document
1356787 Word-document
1356788 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over Vaccinaties
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 juli 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.

Periode Januari 2020 - maart 2023
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 6.493 documenten, 23.850 pagina's Inventarislijst