Ga direct naar de inhoud

Word-document 201018 mail - en - mbt - (ROOD).docx.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-04b-957535

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Woo-verzoek heeft Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

  • 5.1.2i Toelichting

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document
Documentnummer 957535
Onderwerpen Testen
Beoordeling Geen openbaarmaking
Toelichting Betreft een procesadvies van de Landsadvocaat
Uitzonderingsgrond(en)
  • 5.1.2i Toelichting

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode oktober 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 december 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode oktober 2020.

Periode Oktober 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 3.342 documenten, 7.044 pagina's Inventarislijst