Ga direct naar de inhoud

PDF PDC19-213020 G, PvAanpak samenwerkingsplatform arbeidsmigranten en Covid-19.pdf_87792510-a817-4dec-821f-2f0dd6686849.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-04b-955572

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-04b114d5-d82a-445b-913e-1c5c1a947945/pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 955572
Onderwerpen Testen
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode oktober 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 december 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode oktober 2020.

Periode Oktober 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 3.342 documenten, 7.032 pagina's Inventarislijst