Ga direct naar de inhoud

PDF 20200716_Aanv.offerte add.opdr. 'Gedragsexpertise corona' met oud_nieuw onderscheid.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-04b-953226

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Woo-verzoek heeft Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dit document niet openbaar te maken.

De reden hiervoor is:

  • 2.57.2 AanbW 2012

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 953226
Onderwerpen Testen
Beoordeling Geen openbaarmaking
Uitzonderingsgrond(en)
  • 2.57.2 AanbW 2012

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
953224 E-mailbericht
953225 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode oktober 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 december 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode oktober 2020.

Periode Oktober 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 3.342 documenten, 7.044 pagina's Inventarislijst