Ga direct naar de inhoud

PDF 20210129 fieldlabs stcrt-2021-4545.pdf.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-04b-1129713

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4545.html

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 1129713
Onderwerpen Testen
Beoordeling Reeds openbaar

Documenten die naar dit document verwijzen

Documenten die naar dit document verwijzen
Documentnummer Type Naam Datum
1122836 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.

Periode Februari 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 1.951 documenten, 3.006 pagina's Inventarislijst