Ga direct naar de inhoud

PDF 000000D3.PDF

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-08-1035866

Ingetrokken

Dit document is op dit moment niet beschikbaar. Het is op 24 april 2024 ingetrokken. De reden dat het document is ingetrokken: ongelakte gegevens in het document.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 1035866
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Gedeeltelijke openbaarmaking
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode januari 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 december 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode januari 2021.

Periode Januari 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 15.370 documenten, 22.553 pagina's Inventarislijst