Ga direct naar de inhoud

PDF 6.5. Bijlage 3 Kantar bevraging gemeenten verkiezingen met inachtnemingvan COVID-19.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-02-5650

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/22/verkiezingen-en-covid-19-bevraging-haalbaarheid-verkiezingen-onder-covid-19-maatregelen

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF
Documentnummer 5650
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode Augustus 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 december 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode Augustus 2020.

Periode Augustus 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 412 documenten, 616 pagina's Inventarislijst