Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit op Wob-verzoek over isolatie van Covid-19

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
149

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Ik heb uw verzoek getoetst aan de Wob. Voor de relevante artikelen verwijs ik u naar de bijlage. Ik kan uw verzoek niet honoreren. OCW heeft geen documenten in het bezit die betrekking hebben op dergelijke onderzoeken. Deze onderzoeken worden namelijk niet door OCW uitgevoerd en/of met OCW gedeeld.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Niets gevonden
Besluitbrief Download besluit (114.01 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Periode Mei 2020 - september 2021
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:46 Gepubliceerd