Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Woo verzoek inz. communicatie tussen minister Schouten en externen m.b.t. covid-19

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
147

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb gezocht naar de communicatie in e-mails, brieven, WhatsApp en SMS berichten. Daarbij heb ik gezocht op de door u aangegeven ontvangers en afzenders zoals genoemd in het verzoek dat ik op 26 augustus 2022 en op 27 september 2022 heb ontvangen. Er zijn geen door u gevraagde documenten bij mij aangetroffen. Om die reden kan ik uw verzoek niet inwilligen.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Niets gevonden
Besluitbrief Download besluit (1.05 MB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Periode Januari 2016 - november 2022
Datum besluit
Type besluit Woo-verzoek

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:48 Gepubliceerd