Ga direct naar de inhoud

Onbekend Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-142-1

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 1
Onderwerpen Opstart Corona
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken
Samenvatting verzoek

Deze is reeds openbaar gemaakt via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/02/deelbesluit-wob-covid-19-iccb-stukken

Periode Alles
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 1 document Inventarislijst