Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit Wob-verzoek over staatssteun KLM

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
137

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Ik heb besloten om uw verzoek af te wijzen. Voor de motivering verwijs ik naar de Overwegingen: De gespreksverslagen waar u om verzoekt zijn niet aangetroffen, omdat van de door u genoemde besprekingen geen verslagen zijn gemaakt. Daarnaast verwijs ik u naar het Wob-besluit van het Ministerie van Financiƫn d.d. 29 september 2020.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Niet openbaar
Besluitbrief Download besluit (124.08 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Periode Maart - juni 2020
Datum besluit
Type besluit Woo-verzoek

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:52 Gepubliceerd