Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
114

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Openbaar
Besluitbrief Download besluit (944.5 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Periode Maart 2020 - juni 2023
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 40 documenten, 180 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1 Onbekend
2 Onbekend
3 Onbekend
4 Onbekend
5 Onbekend
6 Onbekend
7 Onbekend
8 Onbekend
9 Onbekend
10 Onbekend
11 Onbekend
12 Onbekend
13 Onbekend
14 Onbekend
15 Onbekend
16 Onbekend
17 Onbekend
18 Onbekend
19 Onbekend
20 Onbekend
21 Onbekend
22 Onbekend
23 Onbekend
24 Onbekend
25 Onbekend
26 Onbekend
27 Onbekend
28 Onbekend
29 Onbekend
30 Onbekend
31 Onbekend
32 Onbekend
33 Onbekend
34 Onbekend
35 Onbekend
36 Onbekend
37 Onbekend
38 Onbekend
39 Onbekend
40 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:56 Gepubliceerd